Bosætning i Maries Have

 

Bolig venteliste

For at tegne sig for en ny bolig i projektet, og for at gøre tegningen bindende, og samtidig skaffe en vis kapital til byggeprojektet, skal der indbetales et beløb til selskabet som ansvarlig lånekapital i Maries Have.

Der er tale om to boligstørrelser med to forskellige kapitalindskud:  

 

93 m2 bolig lånekapital 50.000 kr.  

62 m2 bolig lånekapital 25.000 kr.  

 

Lånekapitalen bindes i første omgang i 2 år og forrentes ikke. Efter de 2 år kan beløbet konverteres til helt eller delvis at dække det normale indskud og forudbetalt husleje i forbindelse med indgåelse af lejemålet – eller det kan udbetales ubeskåret, såfremt indskyderen ikke længere ønsker at stå på ventelisten til en bolig eller hvis projektet mod forventning må opgives. 

 

Frist for reservering og indbetaling 

Reservering skal ske pr. mail til Maries Haves mailadresse maries.have@gmail.com (eller telefonisk til Ditte Wrist på tlf. 21 68 14 40, hvis du ikke har mail) efter først til mølle princippet. For at reserveringen bliver effektiv, skal indbetalingen af lånebeløbet ske inden for en uge fra reserveringstidspunktet. I modsat fald annulleres forhåndsreserveringen.  

Konto til indbetaling af lånebeløb:  Konto nr. 9860-0000702846 

Husk at anføre indbetaler-oplysninger til identifikation. 

 

Medlemskab af Maries Have 

Det er en forudsætning for deltagelse i boligprojektet, at man er eller bliver medlem af Maries Have Støtteforening og at medlemskontingent  er indbetalt – reg.nr. 8401 kontonr. 1084443. – husk at anføre indbetalers navn. Kontingentet er 150 kr. for enlige og 300 kr. for en husstand. 

 

Byggeri af boligerne 

Godkendt lokalplan forventes at foreligge ultimo 2020, samtidig med at lånetilsagn og priser for byggeriet er indhentet. 

Har du brug for yderligere oplysninger skriv til os via formularen under kontakt