top of page

Grundlaget

Vi er en gruppe mennesker, der gennem nogle år har mødtes regelmæssigt og arbejdet med temaet om at tage sin livssituation ved pensionsalderen op.

 

Trivsel opstår oftest i samspil med andre mennesker, hvilket fremstår tydeligt i barndom og alderdom.

Behovet for fællesskab er således et almenmenneskeligt vilkår, som appellerer til en fællesskabsdannende impuls. 

Disse opfattelser har dannet baggrund for et flerårigt studiearbejde omkring aldringsprocesser.

 

Studiearbejdet har været inspireret af Rudolf Steiners antroposofi og N.F.S. Grundtvigs menneskesyn. Dette arbejde afstedkom følgende spørgsmål:

  • Hvorledes kan vi sammen forme et seniorliv i overensstemmelse med det liv vi har levet, centreret om væsentlige temaer hentet  fra kunst, natur og menneskelige relationer?

  • Hvorledes kan vi tage skridtet ind i et fællesskab - selvstændigt og i frihed?

  • Hvorledes kan vi som ældre medvirke til løsning af plejeopgaver i lokalsamfundet ud fra K. E. Løgstrups etiske synsvinkel:  
    ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

  • Hvorledes kan vi med forståelse for de iboende kvaliteter i livets sidste syv-års- perioder skabe mulighed for indbyrdes liv, og derigennem understøtte hinandens udviklingspotentialer og initiativmuligheder?

  • Hvorledes kan vi se på døden som et naturligt og meningsgivende aspekt ud fra bevidstheden om dødens nærvær som en kvalitet?  

    Med udgangspunkt i disse spørgsmål og samtaler har vi formuleret vores vision. Her

bottom of page