top of page

Situationsplan

 

De 19 nye boliger fremtræder som randbebyggelse i 1-plan på det frie areal vest for Herskind Søndergård. Husene er enkle blåtonede træhuse i formationer af dobbelthuse, der begrænser bebyggelsens centrale haverum mod syd, vest og nord sammen med gårdens vestlænge mod øst.

 

Til bolig området skabes vejadgang fra nord langs gårdens vestlænge begrænset mod syd af en tværgående fodgænger-sti, der forbinder boligområdet og dets fælles faciliteter i og omkring længen.

 

Der tilstræbes tilgængelighed for bevægelseshæmmede ved vej- og sti-anlæg med parkeringslommer og fortove i nødvendigt omfang.

 

Den samlede bebyggelses frie landskabelige kvaliteter opleves i dagligdagen - ikke mindst når man som fodgænger bevæger sig rundt i bebyggelsens haverum og fornemmer dagligdagens nyttige gøremål forbundet med forundring, fornøjelse og fest.

Der er ændringer i situationsplan og boligerne. Vi forventer at have opdateret hjemmesiden i midten af august

IMG_66662500.jpg
bottom of page