top of page

Hvilke kriterier skal man opfylde for at bo i Maries Have

Sagt lidt humoristisk, så gælder grundloven også for beboerne i Maries Have, og sagt på en anden måde, så ønsker vi ikke at opsætte ret mange regler og restriktioner for at kunne bo i Maries Have.

 

Vi finder det væsentligt at pege på Maries Haves vision og  på de intentioner der ligger bag, og forudsætter, at personer, der søger om bolig i Maries Have, accepterer  disse. I Maries Have står ethvert menneske frit i forhold til sine egne idealer og synspunkter. Vi har ikke en dogmatisk tilgang til vores værdigrundlag. Vores fælles fundament består i, at alle beboere accepterer og respekterer vores værdigrundlag.

Det er som udgangspunkt et kriterium, at beboerne fra starten skal være selvhjulpne. 

Kravet om at være selvhjulpen gælder på det tidspunkt, der skrives lejeaftale med Maries Have. 

Som det fremgår af visionen, opfattes det som naturligt, at de ressourcestærke personer hjælper de mindre ressourcestærke.

Seniorbofællesskabet er for modne mennesker, og der er ingen øvre eller nedre aldersgrænse.

 

Der må gerne være husdyr i fællesskabet, men disse må ikke være til gene for medbeboerne.

bottom of page