top of page

Hvilke kriterier skal man opfylde for at bo i Maries Have

Sagt lidt humoristisk, så gælder grundloven også for beboerne i Maries Have, og sagt på en anden måde, så ønsker vi ikke at opsætte ret mange regler og restriktioner for at kunne bo i Maries Have.

 

Vi finder det væsentligt at pege på Maries Haves vision og  på de intentioner der ligger bag, og forudsætter, at personer, der søger om bolig i Maries Have, accepterer  disse. I Maries Have står ethvert menneske frit i forhold til sine egne idealer og synspunkter. Vi har ikke en dogmatisk tilgang til vores værdigrundlag. Vores fælles fundament består i, at alle beboere accepterer og respekterer vores værdigrundlag.

Det er som udgangspunkt et kriterium, at beboerne fra starten skal være selvhjulpne. 

Kravet om at være selvhjulpen gælder på det tidspunkt, der skrives lejeaftale med Maries Have. 

Som det fremgår af visionen, opfattes det som naturligt, at de ressourcestærke personer hjælper de mindre ressourcestærke.

Seniorbofællesskabet er for modne mennesker, og der er ingen øvre eller nedre aldersgrænse.

 

For at komme på venteliste til en bolig skal man være medlem af Maries Have Støtteforening. Man skal desuden indbetale 25.000 kr som ansvarlig lånekapital, der helt eller delvist kan konverteres til indskud/depositum ved indflytning. Se også Bosætning i Maries Have

 

Der må gerne være husdyr i fællesskabet, men disse må ikke være til gene for medbeboerne.

Ovennævnte regler er udformet af initiativgruppen.

 

Optagelseskriterierne vil efterfølgende blive administreret og varetaget af et udvalg nedsat af Maries Have. 

 

Februar 2020

IMG_1250.jpg
bottom of page