top of page

Mariehuset

I tilknytning til seniorbofællesskabet er det vores mål, at der skal være et lille "Kultur- og Sundhedshus", der er åbent for alle.

  • Et samlingssted for kulturelle og sundhedsfremmende aktiviteter 

  • Et hus med plads for skiftende behov og interesser

  • Et sted, hvor mennesker mødes

  • En socialøkonomisk virksomhed

 

Her vil kunne tilbydes aktiviteter som foredrag, diskussionsaftener, små koncerter, interessegrupper, oplæsning, undervisning mm. 

 

Vi ønsker at indrette faciliteter med et varmt- og et koldtvandsbassin, sauna og behandlerrum, hvor professionelle kan leje sig ind og arbejde.

 

Her kan være undervisning i varmtvandsgymnastik, yoga, eurytmi, tilbydes massage, zoneterapi, maleterapi, musikterapi og dans - for bare at nævne nogle muligheder.

 

Her kan – evt. i samarbejde med det offentlige – tilbydes borgernær, sundhedsfremmende undervisning og konsultation.

 

Vi ønsker at indrette en café, der byder på sund mad i smukke omgivelser.

 

Driften af huset, forestiller vi os, skal især udføres af frivillige fra Maries Have og det omgivende samfund.

I Maries Have vil der være god tid, mange frivillige, megen visdom – og alt skal ikke gå efter en stram plan.

 

Vi undersøger derfor mulighederne for at gøre Maries Have Kultur- og Sundhedshus til en socialøkonomisk virksomhed med en fastansat koordinator og med arbejdspladser til mennesker med specielle behov.

Kultur- og Sundhedshuset forestiller vi os som en selvejende institution. 

 

Før Kultur- og Sundhedshuset kan blive en realitet, anser vi det for nødvendigt med én eller flere medfinansieringskilder – evt. via fonde.

 

bottom of page