top of page

Visionen

 

Visionen er at kunne leve sit seniorliv i et fællesskab, baseret på venskab og gensidig hjælp, hvor den enkeltes ressourcer ses som et nødvendigt og naturligt bidrag til helheden.

Der skal være plads til hele tilværelsen som ældre, og man skal så vidt muligt kunne blive boende i bofælles- skabet, hvis man får behov for pleje. 

 

Der hersker en stemning af åbenhed og interesse for omverdenen, og vi lever i gensidig forpligtelse med opgaver, baseret på venskabet som fællesskabsdannende kraft. Stedet kan således danne grundlag for kulturelle tiltag, hvor alle kan deltage.  

 

Den historiske baggrund for visionen kan læses i Grundlaget.

 

Vi ser for os:

Et sted der summer af liv ude og inde. 

Et fællesskab, der respekterer menneskers åndelige liv som værdiskabende. Herudfra udgår inspiration og respekt for den personlige frihed under ansvar over for fællesskabet. 

 

Et trygt fællesskab med regelmæssige fælles måltider.

Et sted, hvor det er muligt at dyrke kunstneriske aktiviteter og praktiske gøremål eller fordybe sig i filosofiske og åndelige spørgsmål – alt efter lyst og evne.

 

Planerne omfatter

I tilknytning til bofællesskabet forestiller vi os et Kultur- og Sundhedshus – en socialøkonomisk virksomhed - der som et vindue ud til verden kan være åbent for alle og tilbyde kulturelle og sundhedsfremmende aktiviteter af både traditionel og alternativ karakter. Huset skal også rumme en lille café. 

bottom of page