Seniorbofællesskab i Herskind-Skivholme

– tæt ved Århus
I Maries Have vil vi på vore ældre dage leve et godt og trygt liv i tæt fællesskab med andre. 

Vores økologiske have og bygningerne skal give inspiration og mulighed for kunstneriske og kulturelle aktiviteter – både for os selv og for lokalsamfundet.

Maries Have vil kunne være et åndeligt og socialt frirum, når vi med alderen får fornyede behov for at være i fællesskabet, både det nære, bofællesskabet, og det lidt større, landsbyen og lokalsamfundet. Her kan vi holde os aktive, og her får livet fylde. Vi har alle noget at give hinanden. Det forhold ændrer sig ikke med alderen. Kun erfaringer og kræfter ændrer sig over tid.

Får vi på et tidspunkt behov for hjælp i hverdagen, ønsker vi, at denne hjælp skal kunne ydes i Maries Haves rammer.

 

Vi er en initiativgruppe, der har stiftet anpartsselskabet Maries Have ApS med en samlet ansvarlig kapital på 2 mio. Selskabet købte den 1.12.18 en firlænget gård i Herskind med jordtilliggende på ca. 11.000 m2. I gården er det p.t. to lejemål, der sikrer selskabets drift.

Grunden ligger smukt ud til naturområdet Lyngbygård Ådal.

 

Planen er, at der skal bygges 19 nye seniorboliger. Det er tanken, at alle boliger som udgangspunkt skal være lejeboliger.

De eksisterende bygninger vil kunne omdannes til en række fælles faciliteter, der både kan bruges af beboerne i bofællesskabet, ligesom der senere tænkes indrettet et lille kultur- og sundhedshus ”MarieHuset” for hele lokalsamfundet.

 

Af de planlagte 19 boliger er de 17 allerede reserverede.

 

Vil du være med i projektet og reservere en bolig, kan det lade sig gøre ved at indskyde kapital i selskabet i størrelsesordenen 25.000 kr. – eller i multipla heraf. Beløbene vil indgå som ansvarlig lånekapital.

Kontakt os gerne for yderligere information.

 

Vi er nu i gang med forberedelserne til at søge lokalplan for ejendommen.

 

Vi forventer, at vi til byggeriet af de 19 boliger skal skaffe yderligere ansvarlig kapital. Dette skal ske i samarbejde med de fremtidige beboere.

 

Når finansieringen er på plads og byggeriet af boligerne påbegyndt, vil vi arbejde videre med realisering af vor fremtidsvision MarieHuset. Se her.  

Vi forventer at første spadestik til minimum 8 boliger vil være april 2020.                

Gunnar Hansen, E-mail: gunnarhansen1944@gmail.com

Ole Wadsholt,     E-mail: maries.have@gmail.com

Ditte Wrist,          E-mail: dittewrist@gmail.com

Niels Erik Bach

Boesen,               E-mail: neb@bachboesen.dk

Se menupunkt   Boliger

Se menupunkt   Situationsplan

 

 

Jan. 2019

 

 

 

Se lille stemningsfilm fra Herskind Søndergaard med droneoptagelser.